Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (58 KB)

Wzór umowy


PDF (148 KB)

Zapytanie ofertowe - warzywa, owoce, jaja


PDF (140 KB)

Zapytanie ofertowe - pieczywo


PDF (141 KB)

Zapytanie ofertowe - mięso


PDF (137 KB)

Zapytanie ofertowe - nabiał i tłuszcze


PDF (169 KB)

Zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze


PDF (21 KB)

Ogłoszenie - warzywa, owoce, jaja


PDF (21 KB)

Ogłoszenie - pieczywo


PDF (21 KB)

Ogłoszenie - mięso


PDF (21 KB)

Ogłoszenie - nabiał i tłuszcze


PDF (21 KB)

Ogłoszenie - artykuły spożywcze


Zapraszamy do składania ofert na rok 2020!

PDF (193 KB)

Uchwała RP III 2015/2016


PDF (3 845 KB)

Sprawozdanie finansowe placówki


XLSX (12 KB)

Mienie placówkiData dodania: 2019-05-06 15:29:16
Autor: Anna KuberaData dodania: 2019-06-17 14:19:55
Autor: Anna Kubera


PDF (240 KB)

Procedura bezpieczeństwa Przedszkola nr 39 w Rybniku


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 1 w sprawie zawieszenia zajęć 10 i 11.01.2017Data dodania: 2017-01-10 11:27:43
Autor: Anna KuberaData dodania: 2017-02-27 13:22:18
Autor: Anna Kubera


PDF (79 KB)

Zarządzenie 3/2017 w sprawie regulaminu rekrutacji do przedszkolaData dodania: 2017-03-01 08:29:18
Autor: Anna Kubera


PDF (73 KB)

Zarządzenie 4/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2017-03-01 14:38:54
Autor: Anna Kubera


PDF (56 KB)

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji" oraz zmiany "Procedury zarządzania ryzykiem" i "Polityki bezpieczeństwa"Data dodania: 2017-04-11 07:56:54
Autor: Anna Kubera


PDF (48 KB)

Zarządzenie 6/2017 w sprawie "Procedury antymobbingowej"Data dodania: 2017-04-11 12:43:41
Autor: Anna Kubera


PDF (43 KB)

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości


PDF (42 KB)

Zarządzenie 2/2017 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnegoData dodania: 2016-12-01 09:12:09
Autor: Anna KuberaData dodania: 2012-09-01 08:43:21
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (55 KB)

Projekt umowy


PDF (106 KB)

Mięso i wędliny - zapytanie cenowe


PDF (21 KB)

Mięso i wędliny - ogłoszenie


PDF (116 KB)

Warzywa i owoce  - zapytanie cenowe


PDF (21 KB)

Warzywa i owoce - ogłoszenie


PDF (104 KB)

Pieczywo i wyroby cukiernicze - zapytanie cenowe


PDF (21 KB)

Pieczywo i wyroby cukiernicze - ogłoszenie


PDF (102 KB)

Nabiał i tłuszcze - zapytanie cenowe


PDF (21 KB)

Nabiał i tłuszcze - ogłoszenie


PDF (139 KB)

Artykuły spożywcze - zapytanie cenowe


PDF (21 KB)

Artykuły spożywcze - ogłoszenieData dodania: 2016-03-09 11:47:19
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (529 KB)

Statut


PDF (83 KB)

Projekt umowy - warzywa, owoce, jajka


PDF (137 KB)

Zapytanie cenowe - owoce, warzywa, jajka


PDF (26 KB)

Ogłoszenie - warzywa, owoce, jajka


PDF (83 KB)

Projekt umowy - pieczywo i wyroby cukiernicze


PDF (134 KB)

Zapytanie cenowe - pieczywo i wyroby cukiernicze


PDF (27 KB)

Ogłoszenie - pieczywo i wyroby cukiernicze


PDF (83 KB)

Projekt umowy - nabiał i tłuszcze


PDF (134 KB)

Zapytanie cenowe - nabiał i tłuszcze 


PDF (26 KB)

Ogłoszenie - nabiał i tłuszcze


PDF (83 KB)

Projekt umowy - mięso i wyroby wędliniarskie


PDF (134 KB)

Zapytanie cenowe  - mięso i wyroby wędliniarskie


PDF (27 KB)

Ogłoszenie - mięso i wyroby wędliniarskie


PDF (83 KB)

Projekt umowy - artykuły spożywcze


PDF (156 KB)

Zapytanie cenowe - artykuły spożywcze


PDF (27 KB)

Ogłoszenie - artykuły spożywczeData dodania: 2017-12-27 08:54:13
Autor: Anna Kubera


PDF (21 KB)

Projekt umowy

PDF (56 KB)

Przedmiar

PDF (22 KB)

Zapytanie ofertowe

PDF (88 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zabudowa klap zwrotnych na kanalizacji sanitarnej dla Przedszkola nr 39 w Rybniku

PDF (108 KB)


Data dodania: 2017-12-08 11:23:29
Autor: Anna Kubera


PDF (69 KB)


Data dodania: 2017-11-29 08:42:24
Autor: Anna Kubera


PDF (71 KB)


Data dodania: 2017-11-29 08:40:03
Autor: Anna Kubera


PDF (88 KB)


Data dodania: 2017-11-29 08:38:31
Autor: Anna Kubera


PDF (39 KB)

PDF (200 KB)

Zarządzenie nr 01/2015 w sprawie prowadzenia procedury bezpieczeństwa


PDF (127 KB)

Zarządzenie nr 02/2015 w sprawie regulaminu ZFŚS - 2015


PDF (129 KB)

Zarządzenie  nr 03/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok 2015/2016


PDF (190 KB)

Zarządzenie nr 04/2015 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok 2015/2016


JPG (938 KB)

Zarządzenie nr 07/2015  w sprawie ustalenia stawki żywieniowej


PDF (197 KB)

Zarządzenie nr 8/2015 - w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa


PDF (394 KB)

Zarządzenie 9/2015 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 4/2016 - w sprawie: likwidacji kasy oraz anulowania instrukcji kasowej


PDF (130 KB)

Zarządzednie 02/2016 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (185 KB)

Zarządzenie 01/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości


PDF (285 KB)

Zarządzenie nr 5/2015 - w sprawie „Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”


PDF (178 KB)

Uchwała Rady Pedagogicznej nr III/2014/2015 dotcz. zmniam w rekrutacji do przedszkolaData dodania: 2015-04-09 08:17:08
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (215 KB)

Uchwała I i II 2013/2014 dotyczy integracji


PDF (638 KB)

Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku.


PDF (267 KB)

Zmiana statutu - UchwałaData dodania: 2015-10-29 08:51:37
Autor: Gabriela FroehlichData dodania: 2014-04-17 08:55:48
Autor: Gabriela FroehlichData dodania: 2013-05-16 09:32:23
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (129 KB)

Zarządzenie 7/2013 - w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z posiłków


PDF (375 KB)

Zarządzenie 6/2013 - w sprawie wprowadzenia procedury doskonalenia zawodowego nauczycieli


PDF (128 KB)

Zarządzenie 5/2013 - w sprawie powołania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej


PDF (217 KB)

Zarządzenie nr 4/2013 - w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę.


PDF (213 KB)

Zarządzenie nr 3/2013 - w sprawie powołania zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczegółnych dzieci.


PDF (212 KB)

Zarządzenie nr 2/2013 - w sprawie powołania dodatkowego zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogiczny


PDF (418 KB)

Zarządzenie nr 1/2013 - w sprawie powołania zespołu powypadkowegoData dodania: 2014-02-27 09:21:36
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (74 KB)

Zarządzenie nr 04/2014 w sprawie rekrutacji uzupełniającej


PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 03/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (190 KB)

Zarządzenie 02/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39


PDF (189 KB)

Zarządzenie nr 01/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku


PDF (205 KB)

Procedura Awansu Zawodowego Nauczycieli Przedszkola nr 39


PDF (140 KB)

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu 39


PDF (106 KB)

Regulamin przyznawania nauczycielom nagród Prezydenta Miasta


PDF (104 KB)

Regulamin przyznawania nauczycielom nagród Dyrektora Przedszkola nr 39


PDF (103 KB)

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli w Przedszkolu 39Data dodania: 2011-02-07 12:23:55
Autor: Róża Grünberg


PDF (137 KB)

Regulamin przyznawania nagród motywacyjnych dla pracowników administracji i obsługi


PDF (199 KB)

Regulamin pracy


PDF (152 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej


PDF (126 KB)

Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli


PDF (134 KB)

Regulamin wycieczek


PDF (96 KB)

Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne


PDF (111 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu 39


PDF (140 KB)

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieliData dodania: 2011-09-05 11:31:51
Autor: Róża GrünbergData dodania: 2013-09-19 09:22:11
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (130 KB)

Uchwała III /2013/2014 dotyczy zmian w statucie  w związku z rekrutacją dzieci do przedszkolaData dodania: 2010-12-07 08:46:43
Autor: Róża Grünberg


PDF (197 KB)

Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie: zmiany Regulaminu Kontroli Wewnętrznej


PDF (169 KB)

Zarządzenie nr 13/2012 w sprawie: wprowadzenie instrukcji magazynowej Przedszkola nr 39 w Rybniku


PDF (204 KB)

Zarządzenie nr 12/2012 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej


PDF (196 KB)

Zarządzenie nr 11/2012 W sprawie: zmiany procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (222 KB)

Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie zmian w regulaminie pracy


PDF (418 KB)

Zarządzenie Nr 9/2012 - w sprawie:zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.


PDF (146 KB)

Zarządzenie nr 8/2012 - w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 39 w Rybniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 


PDF (352 KB)

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie zespołów do spraw pomocy psychologiczno–pedagogicznej.


PDF (230 KB)

Zarządzenie nr 7/2012 - w sprawie

powołania dodatkowego zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej


PDF (223 KB)

Zarządzenie nr 06/2012 - w  sprawie zmian w odpłatnościach personelu przedszkola za korzystanie z posiłków


PDF (408 KB)

Zarządzenie 05/2012 - w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (238 KB)

Zarządzenie nr 4/2012 - Regulamin zasad udzielania, rejestracjii i  

rozliczania zaliczek.


PDF (212 KB)

Zarządzenie nr 2/2012  Dyrektora Przedszkola nr 39 w Rybniku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  z posiłków.


PDF (300 KB)

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2012  Dyrektora Przedszkola nr 39 w Rybniku w sprawie inwentaryzacji zdawczo odbiorczej.Data dodania: 2013-01-03 10:41:25
Autor: Gabriela FroehlichData dodania: 2012-09-14 09:46:53
Autor: Gabriela Froehlich


PDF (847 KB)

Statut 2012Data dodania: 2012-10-18 09:55:02
Autor: Gabriela FroehlichData dodania: 2012-10-04 10:52:10
Autor: Gabriela FroehlichData dodania: 2012-12-20 09:23:16
Autor: Gabriela FroehlichData dodania: 2011-12-30 12:18:16
Autor: Róża Grünberg


PDF (106 KB)

Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Przedszkolu nr 39 w Rybniku 


PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie inwentaryzacji rocznej ( okresowej )


PDF (84 KB)

Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie utworzenia zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 39 w Rybniku.


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 18/2011w sprawie utworzenia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 39.Data dodania: 2011-09-01 11:40:55
Autor: Róża Grünberg


PDF (83 KB)

Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 39 w Rybniku w roku szk. 2011 / 2012.


PDF (89 KB)

Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminów przyznawania nauczycielom nagród Dyrektora Przedszkola nr 39 i nagród Prezydenta Miasta.


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie

wprowadzenia w życie Aneksu nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkola nr 39.


PDF (114 KB)

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Przedszkola nr 39 w Rybniku.


PDF (104 KB)

Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu nr 39 w Rybniku w roku szk. 2011/2012 zestawu programów wychowania przedszkolnego.Data dodania: 2011-03-24 11:18:05
Autor: Róża Grünberg


PDF (77 KB)

Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie:  wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (84 KB)

Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie:  utworzenia zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (83 KB)

Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie:  wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników AiO w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (81 KB)

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie:  wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (84 KB)

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie:  wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (80 KB)

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie opłat za korzystanie z posiłków personelu w Przedszkolu nr 39 w Rybniku 


PDF (81 KB)

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie:  ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 39 w RybnikuData dodania: 2011-01-31 10:59:14
Autor: Róża Grünberg


PDF (84 KB)

Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie: wprowadzenia w życie jednolitego tekstu Procedury awansu zawodowego w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (92 KB)

Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie: powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (65 KB)

Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (72 KB)

Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie:  wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (71 KB)

Zarządzenie nr 1a/2011 w sprawie: ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Przedszkola nr 39 w Rybniku


PDF (105 KB)

Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie : wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania nagród motywacyjnych dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola nr 39 w Rybniku


ROK 2011


Data dodania: 2011-01-10 10:50:19
Autor: Róża Grünberg


PDF (100 KB)

Uchwała nr 1/2011 w sprawie zmian  w statucie P39


PDF (314 KB)

Statut 2011


Nabór dzieci do Przedszkola nr 39 na rok 2012/2013

odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową  naboru:

 

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Nabór odbywać się będzie w dniach : od 12.03 godz 9.00 do 30.03. godz 13.00

ROK  2010

PDF (81 KB)

Zarządzenie nr 1 / 2010 w sprawie : wprowadzenia w życie Aneksu nr 1 / 2010 do Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w Przedszkolu nr 39 w Rybniku.


PDF (82 KB)

Zarządzenie nr 1a/2010 w sprawie : wprowadzenia w życie Aneksu nr 1 / 2010 do zasad polityki rachunkowości w Przedszkolu nr 39 w Rybniku.


PDF (81 KB)

Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie : wprowadzenia w życie Aneksu nr 4 do Regulaminu Pracy w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie : wyznaczenia osób do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


PDF (108 KB)

Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie : wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy


PDF (108 KB)

Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie : dopuszczenia do użytku w Przedszkolu nr 39 w Rybniku w roku szk. 2010/2011 zestawu programów wychowania przedszkolnego.


PDF (107 KB)

Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie : wprowadzenia w życie Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne  w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (82 KB)

Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie : ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 39 w Rybniku w roku szk. 2010 / 2011.


PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie :  wprowadzenia w życie Aneksu nr 5 do Regulaminu Pracy  w Przedszkolu   nr 39 w Rybniku


PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie :  wprowadzenia w życie Aneksu nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych  w Przedszkolu   nr 39 w Rybniku


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie: inwentaryzacji likwidacyjnej


PDF (89 KB)

Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie: wprowadzenia  Procedury zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 39 w Rybniku


PDF (91 KB)

Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie: powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 39 w RybnikuData dodania: 2011-01-05 12:04:04
Autor: Róża Grünberg


PDF (222 KB)

Statut Przedszkola nr 39 w Rybniku


Uchwały do Statutu

PDF (91 KB)

Uchwała Nr 5/2007 w sprawie: zmian w statucie przedszkola


PDF (115 KB)

Uchwała Nr 4/2008 w sprawie: zmian w statucie przedszkola


PDF (113 KB)

Uchwała Nr 4/2009 w sprawie: zmian w statucie przedszkola


PDF (111 KB)

Uchwała Nr 1/2010 w sprawie: zmian w statucie przedszkola


PDF (111 KB)

Uchwała Nr 3/2010 w sprawie: zmian w statucie przedszkolaData dodania: 2010-12-07 09:10:29
Autor: Róża Grünberg